609 189 500 / 665 910 052 stararzeznia@csl.eu

Pozostańmy w kontakcie!

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia

stararzeznia@csl.eu

+48 609 189 500

+48 665 910 052

Agnieszka Górska

kierownik CKE Stara Rzeźnia

agnieszka.gorska@csl.eu

+48 609 189 500

Kinga Zaniewska-Korwiel

event menager

kinga.zaniewska-korwiel@csl.eu

+48 665 910 052