+48 601 887 486 / +48 605 910 808 stararzeznia@csl.eu

Przy drzwiach zamkniętych / spektakl teatru ruchu

Performance inspirowany tekstem J.P.Sartre’a pod tym samym tytułem i doświadczeniami przebywania na kwarantannie podczas epidemii wirusa COVID 19. Grupa artystów reprezentujących różne rodzaje sztuk performatywnych podejmuje temat zamknięcia jako niewoli. Każdy z artystów wciela się w jednego z bohaterów dramatu, każdemu też zostaje przyporządkowana jedna z czterech sfer ludzkiego istnienia (fizyczna, emocjonalna, mentalna lub duchowa). W ten sposób zostaje podkreślony aspekt różnic międzyludzkich, który stanowi punkt wyjścia do współczesnej interpretacji tego utworu.
Scenariusz i reżyseria:
Oskar Chmioła w zakresie ideowym i zespół artystów w zakresie wykonawczym.
Performerzy:
Adrianna Janowska-Moniuszko jako Stella (teatr; słowo mówione; sfera emocjonalna),
Nieszka Bogusławska jako Inez (taniec; mowa ciała; sfera fizyczna),
Oskar Chmioła jako Garcin (performance art.; komunikacja wizualna; sfera mentalna),
Wojciech Król jako Kelner (muzyka; retoryka muzyczna, dźwiękowa; sfera duchowa).
Grupa osób trafia do piekła- zostają zamknięci na wieczność w jednym pomieszczeniu. Każdy z nich skazany jest na obecność pozostałych i nie ma od nich ucieczki. Sytuację pogarsza fakt, że całkowicie się od siebie różnią, „pochodzą z różnych światów” i „mówią różnymi językami”.
Spektakl to eksperyment polegający na przebywaniu razem w jednej przestrzeni przez określony czas w celu porozumienia się przy pomocy odmiennych języków sztuki. Każdy z artystów reprezentuje inną dziedzinę artystyczną i konkretną sferę ludzkiego istnienia. I tak: Garcin wypowiada się przy pomocy środków sztuki performance art. z naciskiem na komunikację wizualną, Stella przy pomocy pełnego spektrum środków teatralnych z naciskiem na aspekt słowa mówionego, Inez przy pomocy sztuki tanecznej ze szczególnym naciskiem na mowę ciała, a Kelner przy pomocy sztuki muzycznej ze szczególnym naciskiem na retorykę muzyczną. W ten sposób artyści podejmują próbę autentycznego porozumienia na kanwie wątków i problematyki z utworu J.P.Sartre’a. Projekt ma charakter procesualnego przedsięwzięcia performerskiego, w którym artyści spotykają się naprawdę, nie odgrywając próby nawiązania kontaktu tylko rzeczywiście starając się ze sobą porozumieć. Każde kolejne spotkanie jest pogłębieniem ich wzajemnych relacji i poszerzeniem percepcji znaków każdego z nich.
Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 roku a grupa artystów go tworzących powiększa się. Aktualnie w skład zespołu wchodzą Kamila Kamińska, Tomasz Kubik, Piotr Jasiński, Adrianna Janowska- Moniuszko, Nieszka Bogusławska, Wojciech Król i Oskar Chmioła. Przedsięwzięcie ewoluuje w kierunku bardziej rozbudowanej formy. Wystawienie sztuki będzie premierą sceniczną.
Liczba miejsc ograniczona – 90.
Bezpłatne wejściówki można odbierać w Kubryk Literacki od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00 – 18:00.
Wydarzenie dofinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Data

15.10.2020
Expired!

Czas

19:00 - 21:30

Koszt

bezpłatne wejściówki

Więcej informacji

więcej
CKE Stara Rzeźnia

Lokalizacja

CKE Stara Rzeźnia
ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin
Kategoria
więcej

Następne wydarzenie